Recorder

Nástroj pro virtuální konference

Případová studie o vytváření nástroje pro virtuální konference. Recorder je aplikace pro řečníky konferencí, do které mohou zaznamenat svůj projev a odeslat jej organizátorům konference. Vytváření trvalo 5 měsíců od 08/2020 do 01/2021. Rekordér 2.0 v prvních pěti měsících použilo 12 891 řečníků.

ČÍST DÁLE

O projektu

Pořadatelé virtuální konference mají neradi živé přenosy, kvůli problémům s připojením. Aby měli diváci z konference kvalitní virtuální zážitek, je potřeba přednášky předtáčet. Recorder je aplikace, díky které mohou řečníci nahrát svoji přednášku přímo v prohlížeči a pomocí pár kliknutí ji odeslat organizátorům konference. Klient měl hotovou první verzi produktu. Mým cílem byl redesign produktu a optimalizace na základě zpětné vazby.

Co jsem udělal

 • Výzkum od stolu
 • Hloubkové rozhovory s 11 řečníky
 • Hloubkové rozhovory s 12 produkčními
 • Navrhování prototypu v aplikaci Figma
 • Testování prototypu s 24 řečníky
 • Návrh uživatelského rozhraní

Využil jsem metod:

 • Hloubkové rozhovory
 • Double diamond
 • Gamifikace
 • Testování použitelnosti
 • Prototypování
 • Decision trees

Časová osa projektu

Recorder 2.0

Nejprve jsme potřebovali vytvořit MVP. MVP bylo potřeba navrhnout do 14 dnů kvůli konferenci, která byla v září 2020.

Design Sprint Workshop

Použil jsem metody z Design Sprintu a na úvodním workshopu jsme pomocí cvičení Braindump identifikovali několik klíčových problémů minulé verze, pomocí metody Dot-votting jsme definovali priority a vytvořili jsme HWM otázky. Cvičením Crazy-Eights nám pomohlo vytvořit první skici řešení.

Prototyp

Na základě výstupů z Crazy-Eights jsem ve Figmě navrhl prototyp.

Uživatelské testování

Prototyp jsem testoval s 5 řečníky a 4 produkčními prostřednictvím videohovoru. Řečníci dostali odkaz na prototyp a sdíleli se mnou obrazovku. Postupně jsem jim zadával úkoly, které se snažili splnit. Od produkčních jsem získal další zpětnou vazbu. Produkční musí zpracovávat stovky předtočených nahrávek takže měli velmi dobré postřehy o tom, s čím obvykle řečníci bojují.

Iterace

Po prvních dvou hovorech jsem zjistil, že některé nápisy jsou zavádějící a řečníci očekávají, že znamenají něco jiného. Přepsal jsem je a ve zbytku uživatelského testování jsem nenašel žádný závažný problém.

Termín MVP byl splněn- MVP byl navržen a otestován během 14 dnů. Později jsme MVP přejmenovali na Recordér 2.0.

Během návrhu Recordéru 3.0 jsme aktivně sbírali zpětnou vazbu na Recorder 2.0 a na základě ní jsme navrhovali optimalizace.

Design system

Pro rekordér 3.0 jsme vytvořil design system. Design system byl založen na Material Designu a Atomic frameworku.

Recorder 3.0

Třetí iterace Recorderu měla být iterací založenou na zpětné vazbě od uživatelů v kombinaci s implementací nových funkcí. Recorder 3.0 měl být uživatelsky přívětivý nástroj, který se bude snadno používat.

Double diamond proces

Při navrhování této fáze jsem použil Double diamond proces. Na základě zpětné vazby z MVP jsem definoval hlavní problémy, které bych chtěl v této iteraci vyřešit.

01 - Výzkum

Začal jsem hloubkovými rozhovory s uživateli. Zajímalo mě, co si řečnící myslí o předtáčení přednášek a co si myslí o virtuálních konferencích. Vyslechl jsem 6 řečníků. Každý z těchto rozhovorů trval přibližně 40 minut. Připravil jsem několik otázek a udělal si poznámky o tom, o čem řečníci mluvili.

Moje otázky:

 • Máte zkušenosti s předtáčením přednášek?
 • Jaký nástroj jste použili?
 • Povězte mi o vašem poslední předtáčení.
 • Jak jste se u toho cítili?
 • Bojíte se při nahrávání něčeho?
 • Jak se na to připravujete?

Klíčové poznatky

Zjistil jsem, že řečníci dávají přednost obvyklým konferencím, protože vidí publikum a upravují tón a rychlost přednesu na základě publika. 5/6 řečníků uvedlo, že dávají přednost přímému přenosu před předběžným nahráváním, protože publikum v přímém přenosu neočekává, že vše bude perfektní. Cítí, že při předběžném záznamu musí být vše perfektní jako ve filmu. 4/6 řečníků připravuje svůj projev pečlivě slovo po slově. Chtěli by mít možnost pozastavit nahrávání a upravit část, kde to nebylo dokonalé.

Všichni mi řekli, že si myslí, že to, co jim na virtuálních konferencích chybí nejvíce, jsou přestávky na kávu a networking.

Zpětná vazba od MVP

Zpětná vazba od MVP byla pozitivní. Na konci MVP byl formulář žádající o zpětnou vazbu. Průměrné hodnocení od 6800 řečníků bylo 3,9 / 5 (medián 4 hvězdičky).

02 - Zadání

Hloubkové rozhovory s produkčními

Po výzkumu jsem začal dělat rozhovory s produkčními, protože ti posílají řečníkům pokyny k nahrávání prezentací.

Na jedné akci může být až 6000 předběžných přednášek. Představil jsem jim data z výzkumu a ptal jsem se jich na jejich zkušenosti s konkrétními problémy. Zjistili jsme, že některé problémy, které jsme zjistili v části výzkumu, nejsou zásadními problémy a více než 95% řečníků s tím problém nemá, proto jsme se rozhodli zaměřit se na hlavní problémy.

Problémy, na které jsme se zaměřili

Jednou z nejčastějších zpětných vazeb na MVP bylo, že chybí editor a když chtějí opravit nějakou část proslovu, musí znovu natočit celou přednášku. Toto jsme věděli už u MVP, ale bohužel nebyl čas na implementaci. Byla to priorita č. 1 v Rekordéru 3.0, druhou prioritou bylo umožnit nahrávání více verzí a ty sdílet s kolegy.

03 - Návrh

Poté, co jsme definovali problémy, na které se chceme v této iteraci zaměřit, jsem začal vytvářet prototyp řešení. Navrhl jsem editor, systém verzování, rozhraní pro nahrávání, onboarding a speciální režim pro skupinové přednášky pro více řečníků.

Wireframy

Nejdříve jsem navrhl wireframy. Na základě špatných zkušeností s uživatelským testováním low-fidelity prototypu (wireframes) s koncovými uživateli jsem se rozhodl testovat jej pouze s produkčními. Ti mi poskytli cennou zpětnou vazbu a po několika iteracích byly wireframy hotové.

High-Fidelity prototype

Při grafickém návrhu high-fidelity prototypu jsem vycházel z vytvořeného design systému.

Chtěl jsem se ujistit, že vše bude fungovat podle plánu, a tak jsem u tohoto projektu provedl 22 uživatelských testování a více než 13 iterací. Návrh systému jsem také konzultoval se dvěma externími designéry, abych se ujistil, že design system bude fungovat a bude v budoucnu škálovatelný.

04 - Vývoj

Připravil jsem specifikace projektu pro vývojáře a produkt byl za 1,5 měsíce na světě.

Finální verze

Produkt se začal okamžitě používat. Ročně recordér použije přes 30,000 řečníků z celého světa na různých virtuálních konferencích. Poté co řečníci odešlou nahrávku mají možnost nám poslat zpětnou vazbu na rekordér (1-5 hvězdiček). Medián od více než 10,000 řečníků jsou 4 hvězdičky.

PS: Na tento projekt jsme velmi hrdý 😊