Webové stránky pro produkční studio - Impresa Films

Případová studie o tvorbě webových stránek pro produkční studio s využitím výzkumu a STDC framworku.

ČÍST DÁLE

O projektu

Impresa Films je produkční studio, které potřebovalo nové profesionální webové stránky, které budou prezentovat jejich práci a pomohou získat nové klienty.

Co jsem udělal

 • Výzkum (6 rozhovorů s klienty společnosti Impresa)
 • Obsahová strategie
 • Vytvoření první verze textů
 • Wireframy
 • Vizuální identita
 • Návrh uživatelského rozhraní

Využil jsem metod:

 • Hloubkové rozhovory
 • STDC framework
 • Vytváření prototypů
 • Testování použitelnosti

Proces

 1. Uživatelský výzkum
 2. Obsahová strategie (STDC firewrame)
 3. Návrh uživatelského rozhraní
 4. Vývoj webu (Webflow)

01 - Uživatelský výzkum

Požádal jsem klienta, aby mi dal kontakt na své klienty. Obdržel jsem 6 kontaktů a následně jsme vedli desetiminutový rozhovor.

Připravil jsem si 6 otázek.

 • Jak byste popsal společnost Impresa Films?
 • Proč používáte Impresa Films? (A proč jste si je vybrali?)
 • V čem je podle vás jejich silná stránka?
 • Co byste řekli, že by mohli ještě zlepšit?
 • Jak hodnotíte společnost Impresa Films ve srovnání s jinými produkčními společnostmi?
 • Co vás zajímá při výběru produkční společnosti? (Vybíráte si první podle kvality nebo podle ceny?)

Klient byl velmi překvapen tím, co respondenti o jeho společnosti říkali, a ihned se zaměřil na věci, které by na základě průzkumu mohl zlepšit.

Klíčová zjištění

 • Všichni respondenti uvedli, že společnost Impresa film je velmi schopná v oblasti digitálních médií a sociálních sítí.
 • Všichni považují výstupy společnosti Impresa Films za velmi kvalitní.
 • Lidé uvádějí, že důležitým faktorem, proč s nimi spolupracují, je dobrá cena.

02 - Obsahová strategie

V obsahové strategii jsem modeloval cestu zákazníka webem. Definoval jsem, jaké stránky by měl web mít a jaké informace by měly být na každé stránce pomocí STDC framwork.

STDC framwork pro společnost Impresa Films

Cílová skupina popsaná podle fáze nákupního procesu.

03 - Návrh uživatelského rozhraní

04 - Vývoj webu